Thailand BLS Spain Visa: Online Agent Appointment for Spain from Thailand

BLS Logo

การนัดหมายแบบกรุ๊ป(มากกว่า 10 คนขึ้นไป)

ใหม่ ตัวแทน
ลงทะเบียนฟรีและง่าย!
สร้างบัญชี  
 
ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเข้าสู่ระบบ.
ช่องที่มีเครื่องหมาย *กรุณากรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์.     กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น.
หมายเหตุ:
- ระบบการนัดหมายนี้ใช้สำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่มากกว่า 10 คนขึ้นไปเท่านั้น
- ก่อนทำการนัดหมายในระบบนี้ทางทัวร์ต้องทำการนัดหมายกับทาง BLSแล้วได้รับการตอบรับจากทาง BLS ก่อนเท่านั้นท่านจึงสามารถทำการนัดหมายในระบบนี้ได้
- ทาง BLS จะไม่รับการนัดหมายใดๆจากในระบบนี้ถ้าทางทัวร์ไม่ได้รับการอนุญาตจากทางBLSก่อนทำการนัดหมาย
- กรุณาพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ในระบบ
ลงทะเบียนอีเมล์ ID : *
  รหัสยืนยันคำขอ
รหัสตรวจสอบ: *
กรุณาตรวจสอบอีเมล์การนัดหมายเวลาของท่านจากโฟลเดอร์สแปมหรือไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์ของท่าน เนื่องจากอาจมีการตั้งค่าส่วนตัวบางอย่างไว้ เลยทำให้อีเมล์การนัดหมายเวลานี้ ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์สแปมหรือไฟล์ขยะแทนได้

ข้อมูลสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่ คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่

คุณได้ไปเยี่ยมชม

ราชอาณาจักรไทย (สัญชาติชาติไทย) หรือบุคคลที่ถือใบอนุญาตทำงานในไทยแบบถูกต้อง,ที่อาศัยและทำงานในประเทศไทย (สำหรับต่างชาติ)
BLS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปนประจำประเทศไทยกรุงเทพฯ

ลิงค์ที่มีประโยชน์

ข่าวสารและประกาศต่างๆ

การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่า