Thailand BLS Spain Visa: For Any Queries, Kindly contact us on our Call Centre Numbers for Spain Visa from Thailand Citizens

BLS Logo

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขศูนย์บริการของเรา: +66 0970970057 เราจะเริ่มให้บริการ์ตั้งแต่เวลา 08.30ถึง12.00แล13.00ถึง16.00ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ทาง e-mail ที่ info.bkk@blshelpline.com. ส่วนการบริการทาง E-mailทางเราจะตอบในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ภายใน 2 วันทำการ

สำนักงานประเทศไทย

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า:

08:30ถึง 12.00
13.00ถึง16.00(จันทร์-ศุกร์)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง

13.00ถึง16.00(จันทร์-ศุกร์)

ที่อยู่

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน
BLS International (Thailand) Ltd.
159/28 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์, ชั้น17
สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110

อีเมล์: info.bkk@blshelpline.com