Thailand BLS Spain Visa: For Any Queries, Kindly contact us on our Call Centre Numbers for Spain Visa from Thailand Citizens

BLS Logo

Follow Us

ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสเปน
ในประเทศไทย

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขศูนย์บริการของเรา: +662- 2583525 เราจะเริ่มให้บริการ์ตั้งแต่เวลา 08.30ถึง12.00แล13.00ถึง16.00 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ทาง e-mail ที่ info.bkk@blshelpline.com. ส่วนการบริการทาง E-mailทางเราจะตอบในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ภายใน 2 วันทำการ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน - ประเทศไทย แผนที่
ที่อยู่
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2
ยูนิต A / 1 ถ. สุขุมวิท
คลองเตยเหนือวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
การกำหนดเวลา
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง
14:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)
Flexi Hours : 08:30 to 12:00 hrs, 13:00 to 14:00 hrs & 16:00 to 17:00 hrs
Submission Time
08:30 ถึง 12:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)
13:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)
Prime Time : 16:00 to 17:00 hrs
โทรศัพท์
+662-2583525, 08:30 ยัง 12:00 ชั่วโมง และ 01:00 ยัง 04:00 ชั่วโมง (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
อีเมล์
ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากทางบ้าน