Thailand BLS Spain Visa: BLS International Spain Visa Application Centres Public Holidays Thailand

BLS Logo

วันหยุดทำการของศูนย์ยื่นวีซ่าฯ

วันหยุดประจำปี 2017

วันที่ วัน วันหยุด
2 มกราคม วันจันทร์ วันปีใหม่
13 กุมภาพันธ์ วันจันทร์ วันมาฆบูชา
13 เมษายน วันพฤหัสบดี วันสงกรานต์
14 เมษายน วันศุกร์ วันสงกรานต์
17 เมษายน วันจันทร์ ชดเชยวันสงกรานต์
1พฤษภาคม วันจันทร์ วันแรงงาน
28 กรกฎาคม วันศุกร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่
14 สิงหาคม วันจันทร์ ชดเชยวันแม่
15 สิงหาคม วันอังคาร วันแม่พระมาลีขึ้นสู่สวรรค์
12 ตุลาคม วันพฤหัสบดี วันหยุดประจำชาติ
26 ตุลาคม วันพฤหัสบดี วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
05 ธันวาคม วันจันทร์ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
06 ธันวาคม วันพุธ วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม วันจันทร์ วัน คริสต์มาส

ข่าวสารและประกาศต่างๆ

การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่า